fabrykasilesia.pl

Budownictwo, wnętrza i nieruchomości

rodzaje materiałów budowlanych
Budownictwo

Rodzaje materiałów budowlanych i ich zastosowanie

Materiały budowlane to materiały służące do naprawy budynków lub do ich budowania od podstaw. Materiały te różnią się od siebie parametrami oraz cechami, które określają ich zastosowanie.

Rodzaje materiałów budowlanych

Materiały budowlane można podzielić pod względem:
– przeznaczenia – tu materiały dzielimy na konstrukcyjne, izolacyjne i instalacyjne, np. styropian do ocieplania budynku, blacha na dachu do ochrony przed deszczem,
– rodzaju tworzywa – wyróżniamy tworzywo kamienne, betonowe, metalowe oraz drewniane,
– zastosowania – ścienne, stropowe i dachowe.

Zastosowanie materiałów budowlanych

Podczas prac budowlanych najczęściej bierze się pod uwagę praktyczne zastosowanie danego materiału. Rzadko bierze się pod uwagę podział materiałów budowlanych oraz wiedzę teoretyczną o ich użyciu.
Najbardziej znanymi oraz stosowanymi materiałami budowlanymi są:
– zaprawa – jest to, np. tynk, który używa się do wyrównania ścian zewnętrznych oraz do ochrony przed czynnikami atmosferycznymi,
– metale żelazne – są to gwoździe, różnego rodzaju śruby oraz blachy lub pręty dzięki którym można montować różne elementy,
– materiały ścienne- materiałami tymi są cegły, pustaki czy też płyty kartonowo- gipsowe umożliwiające budowę ścian zewnętrznych i wewnętrznych,
– szkło – stosowane jest w oknach, ale także jako materiał budowlany,
– materiały malarskie- są to różnego rodzaju farby, które pozwalają na zmianę koloru ścian,
– materiały okładzinowe – są to, np. płytki lub panele, które zabezpieczają ścianę lub podłogę i nadają im ładny wygląd.

Parametry techniczne materiałów budowlanych

Każdy materiał budowlany pełni jakąś rolę, aby prawidłowo ją spełniał musi mieć konkretne cechy fizyczne, chemiczne oraz mechaniczne i fizykochemiczne. Każda z tych cech ma określone parametry i jest przebadana według obowiązujących zasad. Materiały budowlane są kontrolowane na etapie ich produkcji oraz sprawdzane po dotarciu na budowę. Kontroli podlegają wymiar materiału oraz data jego przydatności. W laboratorium każda partia materiałów budowlanych badana jest pod kątem określonych norm państwowych.
Na budowach używanie materiałów budowlanych o określonej jakości jest obowiązkowe. Informacje o cechach jakie ma konkretny materiał budowlany pozwalają na odpowiednie jego użycie podczas różnych warunków atmosferycznych oraz ze względu na przeznaczenie budowanego obiektu.
Wybór materiałów budowlanych to trudne zadanie. Jeśli nie ma do końca jesteśmy pewni, który materiał użyć do poszczególnych elementów budowy warto wtedy zasięgnąć porady eksperta.